من و شەو
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای دلێر حسێن

 
 
 

بەفری زەمانە
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای دلێر حسێن

 
 
 

پیری مەیخانە
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای گۆران کامیل

 
 
 

منم ڕابەری دەروون پڕ ئێشان
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای گۆران کامیل

 
 
 

گریانی ڕۆح
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای دلێر حسێن

 
 
 

من کوڕی ڕۆژهەڵاتم
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای گۆران کامیل

 
 
 

ساڵانێکە
ئاوازی بەهجەت یەحیا
مۆسیقای دلێر حسێن

 

هۆنراوەکان.. هێمن نادر