وامئەزانی 2016   تۆ لە دڵمای 2016   نامەی دایکێک  
       
کوردستان گەر تۆ نەبی 2015 عەشقێکی خودایی .. لەگەڵ گروپی موسیکی لوڕ   2015   پێشمەرگە 2014
             
       
ئەزمونی ژیان ئەوینستان 2015 شاعیرێکی شێت
             
ڕێگەی ئاشقان.. لەگەڵ کامکاران 2014 یادێک ئاگرێ  لە دەرونما.. لەگەڵ کامکاران 2014
             
  نیشتیمان گەر تۆ نەبی. لەگەڵ کامکاران 2014   گریانی ڕۆح   شینی نەی.. لەگەڵ کامکاران 2014  
             
       
  گەرچی بەفری زەمانە   هاواری ویژدان ..لەگەڵ کامکاران 2014   نیشتیمان  
             
           
  دیمانە کەناڵی NRT  .. چاوم مۆمی تەمەنتە   نوێ ... دڵێکی سپی   دیمانە کەناڵی  KNN  
             
           
  من کوڕی ڕۆژهەڵاتم   دیمانە کەناڵی NRT  .. وەرە ئەمشەو   ئەوینستان  
             
       
  سووتماک